Evsel Katı Atık Sızıntı Suyu - Evsel Atıksu Arıtımı Çamurundan Biyolojik Ekstraksiyonla (Biyoleaching) Ağır Metal Giderimi

Kodu: 
199Y109
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2000
Durumu: 
Sonuçlandı