Düşük Maliyetli İvme Ölçerlerin Deprem Acil Müdahale Sistemlerinde Kullanımına Yönelik Yazılımlarının Geliştirilmesi

Kodu: 
14TP4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı