Biyolojik Sistemlerde Dördüncül Amonyum Bileşiklerinin Biyodönüşümünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesı ve Değerlendirilmesi

Kodu: 
6507S
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2011
Durumu: 
Yürürlükte