BARIŞ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(2007)

Merkez’in amacı, diğer üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve barış merkezleri ile koordinasyon içinde; empati, hoşgörü ve sosyal adalet ve insan haklarına saygının arttırılması için barış eğitiminin ve çatışma/uzlaşmazlık çözümünün tanıtılması ve yaygınlaştırılması için çalışma, araştırma ve uygulama yapmaktır. Faaliyet alanları: Barış eğitimini, eğitim sisteminin tüm seviyelerine dahil etmek amacıyla program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek; barış eğitimini, medya ve çeşitli kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının sunduğu yetişkin ve sivil eğitim programlarına dahil etmek amacıyla program, müfredat, proje ve eğitim materyalleri geliştirmek; çatışma/uzlaşmazlık çözümü ve barış eğiticilerinin eğitimini gerçekleştirmek; öğrenciler, öğretmenler, veliler, üniversite öğrencileri ve çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ilgili katılımcılara yönelik barış eğitimi konusunda seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenlemek; diğer barış eğitimi ve barış merkezleriyle işbirliği, ortaklıklar ve ağlar oluşturmak; barış eğitimi ve barış etkenlikleri konularında araştırmalar yapmak; barışa yaklaşım, tecrübelerin paylaşılması gibi konularda ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemektir.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, ETA-B Blok, Kat: 5, No: 710, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
tolga.aricak@bogazici.edu.tr, peaceedu@bogazici.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 64 77