Asetat Kullanan Metan Türlerinin Spesifik Metan Türlerinin Üretim Hızlarının Belirlenmesi

Kodu: 
01S0101
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı