Aktif Çamur Sistemlerinde Nitrifikasyon Bakterilerinin Tür ve Sayılarının Floresanlı In Situ Hibritleşme (FISH) Tekniği Kullanılarak Belirlenmesi

Kodu: 
02S0103
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2002
Durumu: 
Sonuçlandı