Zebrabalığında Koku Reseptör Gen Düzenlenmesine Koşullu Transgenik Yaklaşım

Kodu: 
107T760
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı