Yan Sanayici Perspektifinden Kurumsal Entegrasyonun Finansal Performans Üzerine Etkileri

Kodu: 
09C201P
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2009
Durumu: 
Sonuçlandı