Türkiye'de Karbondioksit Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Hane Halkı Ödeme İstekliliğinin Belirlenmesi

Kodu: 
105K234
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı