Türkçe Haber Programları için Konuşma Tanıma Sistemi Geliştirilmesi

Kodu: 
05HA202
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı