Türkçe Ayırıcı Dil Modelleri için Öznitelik Belirlenmesi

Kodu: 
07HA201D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı