Türk Fenilketonüri Hastalarında Yeni Fenil Alanin Hidoksilaz Mutasyonlarının Tespiti ve Hastalığa Sebep Olan Mutasyonların Klinik Seyir ve Tedavi Yanıtı ile İlişkilendirilmesi

Kodu: 
16B01P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2016
Durumu: 
Sonuçlandı