Türk Cezaevlerinde Eğitsel ve Sosyal-Kültürel Etkinlikler Üzerine Bir Saha Araştırması

Kodu: 
05D501
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2005
Durumu: 
Sonuçlandı