İş Süreçleri Yönetimi Yazılımları için Bir Değerlendirme Modeli Geliştirilmesi

Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2007
Durumu: 
Sonuçlandı