Süpernova Kalıntılarının Oluşumunun ve Evriminin Teorik Modellenmesi ve Gözlemlerle Desteklenmesi

Kodu: 
14B03P4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2014
Durumu: 
Sonuçlandı