Sosyal Sistem Verilerinden Bayesci Tensor Ayrıştırma Yöntemleri ile Bilgi Çıkarımı

Kodu: 
6882D
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı