SIK2’nin FGF Sinyal Yolaklarının Modülasyonunda Yer Alma Olasılığının İrdelenmesi

Kodu: 
5281M
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2010
Durumu: 
Sonuçlandı