Yabanıl ve Özgün Sitokrom P450 BM3 mutantı ile Eritromisin Metabolizasyonu

Proje Özeti: 

Piyasada bulunan çoğu ilaç hepatik sitokrom P450 enzimlerince yetersiz ya da aşırı metabolizasyona uğrayarak Hepatotoksisiteye sebep olmaktadır. Bu sebple ilaçların metabolitlerinin aydınlatılması gerekmektedir. Önerilen projede, hepatotoksik eritromisin ilacının metabolizasyonu yabanıl P450 BM3 ve ilk kez özgün A74G/L75A P450 BM3 mutantı ile çalışılarak biyotransformasyon mekanizması aydınlatılacak ve insana-özgü metabolitleri üretilecektir.

Kodu: 
21B05SUP3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı