Understanding the Metabolic Changes in the Adaptive Evolution of S. Cerevisiae Strains

Proje Özeti: 

Maya hücrelerinin laboratuvar koşullarında gerçekleşen uyarlanabilir evrimi sırasında en yüksek büyüme hızına sahip olup olmadığı mikroakışkan kemostat kültürlerinde incelenecek, ve laboratuvar uyum evriminin sonucunun hesapsal yolla genom ölçeğinde özel bir metabolik model kullanılarak tanımlanıp tanımlanamayacağı araştırılacaktır.

Kodu: 
20A05P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Yürürlükte