Türkçede Eksiltim

Proje Özeti: 

Bu projenin üç temel amacı bulunmaktadır: 1) Türkçedeki çeşitli eksiltim yapılarını içeren kapsamlı bir veri seti oluşturmak, 2) kuramsal bir eksiltim modeli geliştirmek için Türkçedeki eksiltim yapılarını sözdizimsel, anlambilimsel ve biçimbilimsel olarak incelemek, ve 3) Türkçedeki eksiltim yapılarını derin öğrenme modelleriyle modellemek.

Kodu: 
22B12SUP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte