Türk Ailelerinde Ebeveynlerin Evlilik Elişkisinin Kalitesi, Ebeveynlik Davranışları ve Ruh Sağlıklarının Çocukların Öz-kaynaklarına ve Gelişimsel Sonuçlarına Etkileri

Proje Özeti: 

Çalışmada anne-babaların çocuk yetiştirme davranışları, ruh sağlıkları, çift ilişkisinde uyum, bağlanma stilleri, aile dinamikleri, çocuğun mizacı ve öz düzenlemesiyle çocukların problem davranışları, bilişsel, akademik ve sosyo-duygusal gelişimleri arasındaki ilişki incelenecektir. Aile dinamiklerinin ve değişen aile yapılarının çocukları nasıl etkilediğinin ve ailelerin karşılaştığı güçlüklerin ve güçlü yanlarının anlaşılmasına hedeflenmektedir.

Kodu: 
19D01P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı