Tourism in Zones of Conflict

Proje Özeti: 
Projenin amacı, çatışma bölgelerini içeren ülkelere turizm bağlamındaki olumsuz algıların üstesinden gelmelerinde yardımcı olmaktır. Çalışma, bir çatışma bölgesindeki algılanan risk ile düşmanlık duygusu arasındaki etkileşimi analiz etmekte ve farklı bilgilere maruz kalmanın algı ve kararları nasıl etkilediğini araştırmaktadır.
 
Kodu: 
19N01P1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte