Tiyoürelerden 2-imino-tiyazolidin-4-on bileşikleri eldesi ve hesapsal olarak asetilkolinesteraz (AChE) inhibisyon potansiyellerinin araştırılması

Proje Özeti: 

Bu projede, TÜBİTAK destekli projemizde analiz edilmek üzere sentezlenecek tiyoüre türevleri halkalaştırılarak, Alzheimer Hastalığının tedavisinde etkili olabililecek yeni 2-imino-4-thiazolidin-4-on bileşiklerinin sentezlenmesi ve bu bileşiklerin hesapsal olarak, moleküler doklama yöntemiyle, asetilkolinesteraz (AChE) inhibisyon potansiyellerinin incelenmesi hedeflenmektedir.

Kodu: 
21B05M2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı