Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Deniz Suyu Kullanılarak Üretilmiş Sentetik Lifli Betonlar

Proje Özeti: 

Önerilen çalışma, konu itibariyle hem ülkemiz, hem de dünyanın önemli bir problemine eğilmektedir ve çıktıları deniz suyu ile üretilen betonlarda, içilebilir su ile üretilen betonlardan farklı olarak oluşabilecek iyileşme ve/veya hasarların anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Çalışma sonuçlarından, hem ülkemiz hem de dünyada farklı araştırmacıların ve çok uzun olmayan bir vadede genel olarak beton sektörünün fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Kodu: 
18A04P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı