Suda çözünür C60 fullerenin SKQ1 (Visomitin) ile oluşturduğu kompleks yapının antienflamatuvar ve immünomodülatör etkisinin araştırılması

Proje Özeti: 

SKQ1 çoklu enflamasyon yollarını bloklayıp düşük dozda yüksek antienflamatuvar etkiler sergilediğinden otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek potansiyele sahiptir, ancak biyoyararlanımı kısıtlıdır. Araştırmalar biyoyararlanımı düşük moleküllerin C60’la taşınması durumunda hedeflenen hücrelerde birikiminin başarılı olduğunu, C60’ın ilaçlarla kompleksleşmesinin ilacın etkinliğini artırdığını göstermiştir. Bu çalışmada, SKQ1-C60 kompleksleşmesi ve nanokompleksin anti-enflamatuvar ve immünmodülatör etkileri araştırılacaktır.

Kodu: 
21AP4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı