Predictors of Reading Comprehension in Turkish: Evidence From a Longitudinal Study of Monolingual and Bilingual Children

Proje Özeti: 

Okuma, dilbilimsel, bilişsel ve sosyo-ekonomik yönleriyle karmasşık bir beceridir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe konuşan tekdilli çocuklarla, Kürtçe-Türkçe konuşan ikidilli çocuklarda Türkçe okuduğunu anlama düzeyini belirleyen dilbilimsel ve bilişsel faktörleri, ses farkındalığı, hızlı otomatik isimlendirme, kelime okuma, okuduğunu anlama, sözel bellek ve kelime bilgisi gibi değişkenler açısından incelemektir.

Kodu: 
19D06D1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı