Poliamfolit Koaservasyonunun Termodinamik Açıdan İncelenmesi

Proje Özeti: 

Kompleks koaservasyonu, polielektrolitler ve onlara zıt yüklü makroiyonlar arasında gerçekleşen bir sıvı-sıvı faz ayrımıdır. Koaservasyonun termodinamiği bugüne kadar protein/polielektrolit ve polielektrolit/polielektrolit sistemleri için incelenmiş fakat poliamfolitlerin kendiyle yaptığı koaservasyon pek çalışılmamıştır.

Kodu: 
22B05M4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2022
Durumu: 
Yürürlükte