Parkinson Hastalığı Demansı Olan ve Parkin Gen Mutasyonu Taşıyan Hastalarda Metabolik ve Perfüzyon Manyetik Rezonans Görüntüleme Temelli Biyoişaretleyicilerin Belirlenmesi

Proje Özeti: 

Parkinson hastalığı demansı (PHD) günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek düzeyde kognitif yıkımın olduğu bir durumdur. Parkin (PARK2) gen mutasyonu, otozomal resesif parkinsonizmin en sık görülen formudur. Bu çalışmada, ASL-MRG ve 1HMRSG teknikleri ile PARK2 mutasyon taşıyıcısı ile PHD olan hastaların beyin metabolik ve perfüzyon değerlerindeki değişikliklerine bağlı biyoişaretleyicilerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Alan: 
Kodu: 
19XP1
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte