Otizm Spektrum Bozukluğunun Ağ Tıbbı Yaklaşımıyla İncelenmesi

Proje Özeti: 

Otizm Spektrum Bozukluğu görülme sıklığı gittikçe artan nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Hastalığa ait kesin bir biyobelirteç veya ilaç hedefi olmadığından teşhisi klinik olarak konmakta; tedavisi davranışsal terapi ile yapılmaktadır. Proje kapsamında oluşturulması planlanan protein-protein etkileşim ağları ile, kendileri hastalıg?a yol ac?mayan, ancak otizmin ortaya c?ıkmasına sebep olan risk etkenlerinin saptanmasına çalışılacaktır.

Kodu: 
21A05M4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı