Okratoksin A (Ota)'nın Ubikitin-Proteozom ve Otofaji Yolaklarına Olası Etkilerinin Ota Toksisitesi ve Karsinogenezindeki Rollerinin Araştırılması

Kodu: 
114Z831
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı