Lityum-Sülfür Pillerde Katotta Kullanılan Karbon Özelliklerinin Performansa Etkisi

Proje Özeti: 

Lityum-Sülfür piller yüksek teorik özgül enerjileri sebebiyle son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Önerilen projenin amacı, Li -S pillerinde kritik bir katot tasarım parametresi olan karbon özelliklerinin (yüzey alanı ve elektronik iletkenlik) hücredeki optimum S yükleme miktarına, elektrokimyasal performansa ve hücre- ve sistem-düzeyi enerji yoğunluğu ve özgül enerjiye etkisini karakterize etmektir.

Kodu: 
20A05D5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı