Keteniminyum Tuzlarının Oluşum Mekanizmasının Saptanması ve Sübstitüentlerin Reaktiviteye Etkisinin Kıyaslanması – Bir DFT Çalışması

Proje Özeti: 

Keteniminyumlar, oldukça elektrofilik ve reaktif olmaları sebebiyle organik sentezde önemli role sahiptirler. Deneysel olarak keteniminyum tuzlarının oluşum mekanizmaları önerilmiş fakat keteniminyum tuzlarının hangi mekanizmayla oluştuğu deneysel olarak saptanamamıştır.

Kodu: 
19B05D6
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte