Kazık Imalat Yönteminin Yatay Yüklü Kazıkların Davranışları Üzerindeki Etkilerinin Ayrık Elemanlar Yöntemi (DEM) Ile Araştırılması

Kodu: 
119M849
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı