İklim Değişikliği ve Üzüm Verimliliği: Ekin Büyüme Modeli

Proje Özeti: 

İklim, tarımsal üretimde ve tarımsal verimlilikte en temel belirleyici faktördür. Buna bağlı olarak insan yaşamı da iklimsel değişimlerden hem geçim kaynakları hem de yeterli gıdaya ulaşım açısından etkilenir. İklimsel parametrelerde meydana gelen değişimler ürünlerin ekim tarihleri ve fenolojik dönemlerini değiştirdiğinden üretim miktarı ve ürün kalitesine de etki etmekte, bu durum özellikle de ticari değeri olan ürünler açısından anlamlı olmaktadır. Bu nedenle, iklim değişikliğinin bölgesel bazda ürün üzerindeki etkilerini değerlendiren çalışmalar büyük önem taşımaktadır. 

Kodu: 
18B03D5
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı