Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Çevrimiçi Danışman Öğretmen Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi

Proje Özeti: 

Danışman öğretmenlerin, öğretmen eğitimi programlarında yürütülen öğretmenlik uygulamalarındaki danışman rolleri için özel olarak hazırlanması gerektiği önerisine rağmen, Türkiye'de İngilizce öğretmeni eğitimi programlarında danışman öğretmenlerin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim programı bulunmamaktadır. Bu yüzden, projede çevrimiçi bir danışman öğretmen eğitimi programı tasarlamayı, uygulamayı ve değerlendirmeyi amaçlanmaktadır.

Kodu: 
20D06D2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı