HIV (Human Immunodeficiency Virus)’e Bağlı Hücresel UBA2 Enzim Kaybının Moleküler Mekanizmasının Aydınlatılması

Proje Özeti: 

Bu proje önerisinin amacı HIV’in konak hücrede UBA2’yi nasıl hedeflediğini mekanistik olarak araştırmak ve biyokimyasal/moleküler düzeyde aydınlatmaktır.

Kodu: 
21BP10
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2021
Durumu: 
Sonuçlandı