Göçmenlerin Refaha Yönelik İhtiyaç ve Kaynakları

Proje Özeti: 

Bu çalışma, İstanbul'da göçmenlerin deneyimledikleri ruh sağlığı sorunlarını ve bunlar için kullanabildikleri kaynakları araştıracaktır. Çeşitli sosyo-ekonomik ve kültürel gruplara ait göçmenlerin, göç ederken ve yerleşme sırasında yaşadıkları stresli, hatta travmatik deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını, deneyimledikleri sağlık sorunları için ne gibi kaynaklara başvurduklarını hem kendi hem de alanda çalışan uzmanlardan dinleyecektir.

Kodu: 
20C03P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı