Gelecek Nesil Mobil İletişim ve Nesnelerin Interneti Sistemleri İçin İleri Teknolojiler

Kodu: 
119N154
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Yürürlükte