Elucidation of Atroposelective Synthesis and Stereoconversion of Axially Chiral Thiohydantoin Derivatives

Proje Özeti: 

Bu projenin amacı çeşitli tiyohidantoin türevi bileşik sentezlerinin sterokimyasal sonuçlarının hesapsal yöntemlerle açıklanmasıdır.

Kodu: 
19B05D7
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı