Eğitim Politikalarında Muhafazakar Dönüşüm: Süreç ve Aktörler (1980-2012)

Proje Özeti: 

Bu araştırma, 1980-2012 arasındaki neoliberal dönemde eğitimin muhafazakarlaşmasını, devlet ile devlet dışı aktörlerin eğitim politikası yapma süreçlerindeki ilişkilerine ve bu ilişkilerin farklı tarihsel ve yapısal koşullardaki dönüşümüne bakarak incelemektedir.

Kodu: 
19ZD2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı