Devletlerin Parasal ve Mali Kapasitesi Arasındaki Tarihsel İlişk

Proje Özeti: 

Bu çalışmada, uzun dönemli verileri kullanarak, para hacminin vergi gelirleri üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.

Kodu: 
20C01P3
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2020
Durumu: 
Sonuçlandı