Cry4Ba ve Cry11Aa Toksinleri ile Etkileşen Asya Kaplan Sivrisineği Reseptörlerinin Belirlenmesi

Kodu: 
123Z928
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2024
Durumu: 
Yürürlükte