Contemporary Linguistic Diversity in Istanbul

Proje Özeti: 

Bu proje İstanbul’da yaşayan altı farklı yabancı göçmen grubuyla gerçekleştirilen çok alanlı bir dil etnografisi çalışmasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacı gündelik hayatta kullanılan dil çeşitliliğini mikro-etnografik analiz yöntemleriyle ortaya çıkarmak ve göçmenlerin kullandığı diller ile bu diller aracılığıyla inşa ettikleri şehirli kimlikleri arasındaki ilişkileri incelemektir.

Kodu: 
19D06SUP2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı