The Contact of Dersim Rebellion and the Korean War in Erendiz Atasü's novel, The Other Side of the Mountain

Proje Özeti: 

Bu makale, Erendiz Atasü’nün Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünden 1990’lara kadar uzanan Dağın Öteki Yüzü (1995) adlı romanında Dersim İsyanlarının (1937-1938) ve Türkiye’nin Kore Savaşı’na (1950-1953) katılmasının paralel anlatımını inceler. Bu projenin amacı Türkiye tarihindeki birbirinden oldukça farklı iki tartışmalı olayın Atasü’nün romanında bir araya gelmesinin sosyal ve politik önemini araştırmaktır.

Kodu: 
19B04P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Yürürlükte