CO2 İçerikli Sentez Gazının Dimetil Etere Tek Aşamalı Dönüşümü İçin Isı Değiştirici İşlevli Katalitik Mikrokanal Reaktör Konfigürasyonlarının Nncelenmesi

Kodu: 
118M518
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı