Çiftleşmenin Sinir Ağının Haritalanması

Proje Özeti: 

Önerilen çalışmada, kesişme aracını kullanarak eşleştirme nöral devresini belirlemek için inen nöronlar, abdominal desen jeneratörü ve dsx (+) / 5-HT (+) modülatör nöronlarından oluşan çiftleşme devresini tanımlayacağız. Dahası, SBB proteininin sekiz serotonerjik dsx nöronunda DPS / BMP sinyal iletimi ile ilgili olarak MARCM ve UAS-GAL4 sistemi kullanılarak rolünü açıklığa kavuşturacağız. Sbb proteininin larva evresinde sekiz serotonerjik dsx nöronunda Dpp sinyal iletimini kapattığını ve bu kapatmadaki başarısızlığın bu interneronların ölümüne yol açtığını varsayıyoruz.

Kodu: 
18B01P2
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2018
Durumu: 
Sonuçlandı