ATLAS Verisinde Yeni Ağır Lepton Araştırılması

Proje Özeti: 

Projenin ana hedefi LHC üzerindeki ATLAS Deneyi'nin verisinde Standart Model ötesi ağır yüklü leptonların pp->LL->W?Ze (3l2j+kayıp enerji) kanalında aranmasıdır. Ayrıca yan hedef olarak 2.45 GHz'lik bir dolaştırıcının devreye alınması ve KAHVELab'daki proton kaynağına entegre edilmesi belirlenmiştir.

Kodu: 
19B03P4
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı