Asma Köprüler İçin Öngerilimli Paralel Tel Halatın (PWS) Yangın Performansı ile İlgili Deneysel Çalışma

Kodu: 
218M550
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2019
Durumu: 
Sonuçlandı