ASC Geninin DNA Hasarı Tetikli Hücre Ölüm Mekanizmalarındaki Öneminin İnsan Melanoma Hücre Dizilerinde Belirlenmesi

Kodu: 
105S350
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı