Panel Saha Çalışması: Ekonomik Koşulların Kısa ve Uzun Dönemde Sosyal ve Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi

Kodu: 
6706SBA
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2012
Durumu: 
Sonuçlandı